Skip to main content

Spolupráca. Bezpečnosť. Prosperita

Blížia sa voľby, ktoré majú na Slovensku dlhodobo najnižšiu účasť. Voľby do Európskeho parlamentu trpia nízkym záujmom verejnosti, hoci dnes je ich výsledok podstatnejší ako kedykoľvek predtým.

Európsky parlament rozhoduje o množstve dôležitých vecí, ktoré ovplyvňujú naše životy na roky dopredu a nie je jedno, kto v ňom Slovensko zastupuje.

Či sú to akože influenceri, ktorých jediným cieľom je za vysoký  plat točiť videá o “zlom” Bruseli, alebo to budú ľudia, ktorým záleží na Slovensku, majú ambíciu zapájať sa do procesov a ovplyvňovať podobu európskej legislatívy. A v neposlednom rade majú schopnosť a ambíciu prinášať európske témy na Slovensko tak, aby im ľudia rozumeli a nevnímali EÚ ako niečo cudzie a vzdialené.

Fakt je, že bez EÚ by dnes občania na Slovensku mali oveľa menšie možnosti na slobodný pohyb, či za prácou, štúdiom, alebo aj na bežné dovolenky. Faktom je, že bez EÚ by bola na Slovensku nižšia životná úroveň. A faktom tiež je, že hoci tu na veľa vecí nadávame, z toho, čo sa za posledné roky vybudovalo, by tu bez EÚ stál len zlomok.

Európska únia sme my a len na nás zaleží, akou jej súčasťou budeme: či hrdou, vlasteneckou, ktorá je súčasťou dialógu a kľúčových procesov, alebo budeme v spolku outsiderov v zadných  laviciach, s ktorými sa nikto ani nebaví, pretože nemajú absolútne na nič vplyv.

Zvoľme si preto
s rozumom!

2 krúžky

Po prezidentských voľbách som intenzívne zvažoval, ako sa zapojiť do kampane v eurovoľbách. Rovnako platí, že cítim spoločenský dlh, že v prezidentských voľbách nekandidovala žiadna žena. Preto som sa rozhodol, že v nadchádzajúcich voľbách podporím strany, ktoré podporili mňa a aktívne mi pomáhali v mojej kandidatúre. Ide o strany, ktoré bez ohľadu na rozdielne názory na tú ktorú otázku EÚ majú jasno v tom, kde Slovensko patrí a podľa toho komunikujú náš vzťah k EÚ.

Som pripravený osobitne sa zasadiť za to, aby uspeli ženy na ich kandidátkach. Keďže v týchto voľbách môžeme odovzdať dva krúžky, primárne chcem osobne podporiť prvé dve ženy na kandidátkach týchto štyroch strán. A chcem tiež vyzvať mojich podporovateľov, aby vo voľbách dali svoj hlas ženám.

Tri kľúčové slová

Spolupráca

Spolupráca je základnou ideou celého projektu EÚ. Vychádza z toho, že keď štáty spolupracujú, benefitujú z toho všetci. To neznamená, že treba vždy so všetkým súhlasiť, ale znamená to snahu hľadať zhodu na spoločných riešeniach. A tá sa nedosahuje tak, že sami seba vyšachujeme od rokovacieho stola, doma vykrikujeme, akí sme suverénni, no inak náš názor nikoho nezaujíma.

Bezpečnosť

Bezpečnosť – vojenská, hospodárska, energetická, spotrebiteľská. Byť súčasťou jedného z najväčších ekonomických spolkov na svete má nesporné výhody. Keď fungujeme spoločne, každý na svete nás musí brať vážne a brať do úvahy aj naše záujmy. Týka sa to obrany, energetiky alebo finančných trhov. Prekonávať ostatné krízy, ktoré svet zasiahli, by bez záruk, ktoré nám EÚ poskytuje, bolo oveľa náročnejšie a najmä, oveľa drahšie a bolestivejšie. Euro ochraňuje naše úspory, spoločná politika nám pomáhala v pandémii či energetickej kríze. Pravidlá spoločného trhu zas významne zjednodušujú podnikanie a vývoz našich firiem nielen v EÚ, ale na celom svete. Že je to bez EÚ oveľa zložitejšie, sa dá ľahko vidieť v krajinách, ktoré súčasťou EÚ nie sú.

Prosperita

Prosperita je najviditeľnejší benefit nášho členstva v EÚ. Mnoho ľudí si to neuvedomuje a často frflú, že to u nás stále nevyzerá ako na západe. Predstavte si však, ako by to tu vyzeralo bez peňazí, ktoré sem už vyše 20 rokov z EÚ tečú. Peniaze navyše, ktoré nám dávajú bohaté krajiny ako Nemecko, Francúzsko, Dánsko, Fínsko alebo Rakúsko, aby sme ich mali šancu dostihnúť. Lebo naša prosperita je aj v ich záujme. A skúsme si uvedomiť, ako potom vyzerá, keď naša politická reprezentácia na jednej strane naťahuje ruku za týmito peniazmi a na druhej strane non-stop týchto našich partnerov osočuje a nie je ochotná rešpektovať ani základné rámce, ktoré boli podmienkou nášho vstupu. To nie je ani suverénne, ani vlastenecké a už vôbec nie toľko proklamovanými národno-štátnymi záujmami.

Náš národný záujem je dobehnúť západ nielen ekonomicky, ale aj mať obvyklý štandard v oblastiach právneho štátu, ochrany životného prostredia alebo aj ľudských a občianskych práv. Každý, kto to spochybňuje, nás ženie do izolácie a chudoby.

20 rokov v EÚ

Pripomíname si 20 rokov od nášho vstupu do EÚ. Je to dobrý čas zamyslieť sa nad tým, ako k EÚ pristupujeme, čo členstvo znamená, ale aj nad tým, čo o Únii počúvame od našich súčasných vládnych predstaviteľov.

Myslím si, že v dnešnej situácii si treba pripomenúť základný cieľ EÚ – tým je prosperita a mier a teda taký model spolupráce medzi niekdajšími rivalmi, že sa ich spory a napätia už nikdy nebudú riešiť vojnou.

Toto sa podarilo a dá sa povedať, že mier je tam, kde je EÚ a kde nie je, tam je bohužiaľ vojna. Na toto nezabúdajme.

Bez rozšírenia, ktorého bolo Slovensko spoločne s ďalšími 9 krajinami v roku 2004 súčasťou, by základná motivácia a ciele zakladateľov EÚ boli len prázdnymi heslami – a teda rozšírenie EÚ v roku 2004 bolo správnym krokom vtedajších členských krajín.

Zároveň platí aj to, že z 20 rokov viac ako 15 fungujeme ako EÚ v krízovom režime – od ffinančnej krízy a eurokrízy cez migračnú, Brexit, COVID až po vojnu na Ukrajine.

Mám preto porozumenie pre občanov, ktorí vlastne zažívajú Úniu permanentne hasiacu nejaký požiar a občania majú často nereálne očakávania, že Únia vyrieši veci, na ktoré nemá kompetencie.

Napríklad viac práce a prosperity, viac sociálnej spravodlivosti nemôže EÚ zabezpečiť, ak štáty doma konajú naopak.

Únia zďaleka nie je dokonale fungujúca inštitúcia. Je na mieste kriticky pomenovávať čokoľvek, s čím máme problém, ale treba to robiť na základe argumentov a nie ideologických hesiel, ktoré majú často úroveň krčmovej debaty.

Musíme si povedať aj pravdu. Za tých 20 rokov sme my, ktorým záleží na proeurópskej budúcnosti Slovenska, nedokázali nájsť spôsob ako o EÚ a jej dôležitosti hovoriť s našimi občanmi. Vidíme to na nízkom zaujme o eurovoľby a hlavne na tom, že k moci sa dostávajú politici, ktorí nás svojimi radami a skutkami vytláčajú na okraj EÚ. Vidíme to, keď sa pozrieme na kandidátky niektorých strán do europarlamentu.

Preto je na čase, aby sme hľadali nový slovník, aby verejnú debatu neovládli dezinformátori a konšpirátori. Musíme všetci urobiť viac a prvým krokom je, že si do europarlamentu zvolíme strany a ľudí, ktorí budú skutočne pracovať a zastupovať záujmy Slovenska, a nie tých, s ktorými sa v EÚ nikto nerozpráva.

Poďte voliť. Ide o Slovensko.

Pridajte si do kalendára termín volieb do Európskeho parlamentu

Prihláste sa na odber noviniek