Skip to main content

Slovensko ťa potrebuje,
poď domov voliť!

Chceš prísť voliť, ale nemáš trvalý pobyt na Slovensku? Nijaký problém. Ak máš aspoň 18 rokov a slovenské občianstvo, stačí, keď v sobotu 6. apríla prídeš s platným cestovným pasom do ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku a môžeš voliť. Volebná komisia v krátkosti overí tvoje údaje a ty môžeš svojím hlasom pomôcť zabrániť, aby súčasná vládna moc neovládla celý štát.

Je to v našich rukách.
Spolu to dáme!