Skip to main content

Počas mojej prezidentskej kampane bola téma mladých ľudí pre mňa jedna z kľúčových. Aj to je dôvodom, prečo chcem s mladými ľuďmi naďalej pracovať a podporovať ich rozvoj. 

Preto som rád, že môžem otvoriť prihlasovania do školy diplomacie. Táto jedinečná príležitosť je určená mladým ľuďom do 30 rokov, ktorí majú záujem o medzinárodné vzťahy a chcú sa v tejto oblasti ďalej vzdelávať a rozvíjať.

Školu diplomacie som založil ešte ako minister zahraničných vecí a som presvedčený, že v podobných aktivitách má zmysel pokračovať.

Letná škola ponúka bohatý program, ktorý zahŕňa prednášky, diskusie a workshopy pod vedením odborníkov z praxe. Budete mať možnosť získať cenné vedomosti, nadviazať nové kontakty a hlbšie porozumieť svetu diplomacie.

Termín konania: 2. – 6. september 2024

Pre koho je škola určená?

Pre mladých ľudí

 • vo veku do 30 rokov (vrátane) v čase konania školy diplomacie,
 • s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 1. stupňa v čase konania školy,
 • so záujmom o medzinárodné vzťahy a zahraničnú politiku,
 • a výbornou znalosťou slovenského jazyka a znalosťou anglického jazyka na úrovni B2.

Ako sa môžete prihlásiť?

Do 30. júna 2024 zašlite na adresu skoladiplomacie@ivankorcok.sk

 • štrukturovaný životopis (max 2 A4),
 • motivačný list (500 slov),
 • súhlas so spracovaním osobných údajov,
 • vypracované 2 eseje na témy:
  Slovensko v EÚ – sme viac či menej suverénni? (500 slov, v slovenskom jazyku)
  The Role of Free Media in the Increasingly Unfree World (500 slov, v anglickom jazyku)

Teším sa na vás!

Pomôžte nám s financovaním

Aby sme mohli úspešne zorganizovať nadchádzajúcu Školu diplomacie Ivana Korčoka, obraciam sa na Vás aj s prosbou o finančnú podporu. Vaša pomoc nám umožní zorganizovať toto podujatie na vysokej úrovni a zabezpečiť pre účastníkov týždeň plný kvalitných prednášok s odborníkmi z praxe, exkurzií, cenných vedomostí a možností nadväzovania nových kontaktov. Prispieť môžete ľubovoľným príspevkom na transparentný účet, ktorý sme pre tento účel zriadili.

Informácie pre platbu:
Číslo účtu IBAN: SK54 0900 0000 0052 1850 8336
SWIFT kód: GIBASKBX