Skip to main content

Informácie
o prezidentských
voľbách

Kto môže voliť?

Kedy?

Kde?

Ako získam hlasovací preukaz?

Čo budete potrebovať?

Ako voliť?

Ak idem voliť mimo miesta môjho trvalého pobytu?

Ak mám trvalý pobyt v zahraničí a prídem na Slovensko voliť?

Kde nájdem ďalšie informácie o voľbách?