Skip to main content

Prednedávnom som avizoval, že predstavím môj program prezidentského kandidáta v dvoch oblastiach tak, ako ich vymedzuje ústava. Ako reprezentanta Slovenskej republiky doma a v zahraničí.

Dovoľte mi tu predstaviť prvú z týchto dvoch častí. Teda

  • moje videnie slovenského záujmu v zahraničnej politike,
  • moju ponuku výkonu úradu prezidenta pri reprezentácii Slovenska v zahraničí, s ktorou sa budem uchádzať o tento post,
  • a najmä môj záväzok voči vám všetkým tu aj voči celej slovenskej verejnosti.

Pôvodne som chcel začať retrospektívou cesty, ktorú Slovensko prešlo v medzinárodnom prostredí od svojho vzniku, pretože táto cesta je pôsobivá. Ale upustil som od toho.

Nechcem sa pridať k tým, ktorí majú pocit, že si musíme neustále pripomínať, že sme. Lebo nemusíme.

Pripomeňme si radšej to, že v mnohých domácich záležitostiach sme neboli vždy len premianti – na rozdiel od zahraničnej politiky, kde sa Slovensku podarilo naplniť všetko, čo stálo ako úloha pri zrode samostatného štátu.

Sme etablovanou politickou a inštitucionálnou súčasťou slobodného sveta, ako štát, ako republika, ako národ – a kto má pocit, že si dnes potrebuje dokazovať sebavedomie cez slovo suverenita, tak má problém so sebou samým. Lebo Slovenská republika tento problém nemá.

Tých 30 rokov bolo zároveň takých rušných, že sme museli preukázať schopnosť aj všeličo zvládnuť.

Od vzniku štátu, napätia v medzinárodných aj susedských vzťahoch, regionálnych  konfliktov odohrávajúcich sa vo svete aj v našej bezprostrednej blízkosti, vyskúšali sme si zodpovednosť pri predsedaní EÚ v roku 2016, globálnu pandémiu a v poslednom čase takú ultimatívnu skúsenosť, akou je dnešná vojna v Európe.

A môžem len zopakovať: zahraničná politika – a jej zahraničná služba – zohrali absolútne kľúčovú úlohu pri tvorbe a napĺňaní obsahu demokratickej štátnosti. Zásadne preto odmietam všetky nálepky a pokusy spochybňovať službu samotnú a to, čo v nej dosiahli mnohí profesionáli a skutoční vlastenci ako aj demokratickí politici.

Svet dnes vyzerá úplne inak, ako sme si predstavovali pri zakladaní štátu.

Pred nami stoja otázky, aké sme si v šťastnom historickom okne pred tridsiatimi rokmi nevedeli predstaviť. Napríklad:

  • Je západný svet schopný ustáť tlak revizionistických mocností a udržať pri živote medzinárodný systém založený na pravidlách?
  • Je naša forma vlády, teda liberálna demokracia, dostatočne atraktívna a vnútorne pevná, aby zostala základom medzinárodného poriadku?
  • V akom stave sú medzinárodné inštitúcie – a je dnes multilateralizmus viac ako len nostalgický pojem odchádzajúci do histórie pod tlakom ad hoc pragmatických bilaterálnych spojenectiev?
  • Aké miesto na budúcej ekonomickej a geopolitickej mape vidíme pre Európu, osobitne pre jej časť reprezentovanú experimentom v podobe Európskej únie – a čo je jej raison d´être dnes?
  • Stredná Európa – je za ňou viac ako geograficko-kultúrny rozmer, a mala by dostať pevnejší politický rozmer, ako to propagujú viacerí politici u nás a v našom regióne?
  • Čo hrozí Slovensku pri čiernych scenároch? Čo robí Slovensko silnejším a čo slabším?
  • Čo je náš záujem, aby robila Európska únia, NATO, politický Západ – a ako z toho vyplýva, čo by sme mali robiť my?

Takýchto otázok je oveľa viac a všetky odpovede podľa mňa viac-menej potvrdzujú jedno: sme svedkami prechodu od dominantného vplyvu liberálnych demokracií ku konfrontácii slobodného sveta asertívnymi mocnosťami, ktoré sa chcú vymaniť z toho, čo sa nazýva liberal international order.

Inými slovami, dnešné nastavenie sveta podľa pravidiel a princípov, ktoré zabezpečili Zápdu prosperitu a bezpečnosť po II. svetovej vojne Západu a po páde Berlínskeho múru aj nám, dnes nevyhovuje hráčom, ktorí majú zdroje a nemajú doma žiadne demokratické brzdy obvyklé v liberálnych demokraciách akými sú opozícia, slobodné médiá a kritická občianska spoločnosť. Zato majú odhodlanie zmeniť svet na svoj obraz – a meniť ho do podoby, ktorá nie je pre nás priaznivá.

Pred 30 rokmi to vyzeralo na koniec histórie v podobe plynulého prechodu k spoločnosti spravovanej na princípoch slobody a právneho štátu.

Namiesto toho prišli konflikty na Balkáne, teroristické útoky v USA a v Európe, vojenská odveta v Afganistane a v Iraku, vrátane chýb a omylov, migračné vlny, devastačné prejavy klimatickej zmeny, opakované erupcie zamrznutých konfliktov až po vojnu v Európe.

Nemali by sme si klamať.

Z rôznych pozícií a motivácií, z rôznych smerov a v rôznych jazykoch, ale dnes sme svedkami takmer identickej proti-Západnej rétoriky. Je to rétorika o skazenom Západe ako nepriateľovi, ktorého treba zničiť. A je nápadne podobná s rétorikou propagandistických kanálov Moskvy, aj teroristických hnutí ako Hamas a Hizballáh.

Ale ani v tom si netreba klamať. Namiesto sústredenia sa na to, čo sa bezprostredne okolo nás deje, našu pozornosť oslabuje tlak na liberálnu demokraciu vo vnútri našich spoločností, nárast populizmu a extrémizmu.

Popri tom nastupuje aj kvalitatívne úplne odlišný fenomén – umelá inteligencia, ktorej sa pripisuje, že zmení celú paradigmu medzinárodných vzťahov doteraz postavených na suverénnych štátnych aktéroch. Ešte aj moja generácia zažije začiatok epochy, ktorá už dostala názov medzinárodný technologický poriadok. S ohľadom na technologický pokrok má podľa expertov svetové spoločenstvo k dispozícii maximálne 10-15 rokov, aby nastavilo pravidlá a stanovilo rámec pre umelú inteligenciu, alebo dosiahneme bod, keď ich nastaví umelá inteligencia sama. V tejto oblasti platí, že na opatrenia máme oveľa menej času ako pri klimatickej zmene.

Samozrejme si uvedomujem, že ide o otázky rovnako vzdialené bežnému občanovi na Spiši, ako v Bavorsku, rovnako v Porte, ako v Rožňave. A samozrejme viem, že sa s týmito témami voľby nevyhrávajú.

Ale nevidieť a ignorovať, že sa nás táto globálna zmena týka, by bolo prejavom nezodpovednosti. A kandidovať na prezidenta – a byť prezidentom – ja osobne vnímam aj ako schopnosť demonštrovať uvedomenie si sveta, v ktorom žijeme. A podľa toho aj konať.

Čo to znamená?

Kardinálna otázka pre našu krajinu a politiku je dnes to, na ktorej strane týchto zmien, lepšie povedané, na ktorej strane histórie, chceme stáť.

Takáto jednoduchá a zároveň fatálna je výzva pred našou zahraničnou politikou.

Nejde o nič menšie!

Či uveríme populistickej téze, a u tých naivných aj sebaklamu, že najlepšie miesto pre nás je byť niekde na pomedzí, niekde v strede – čo ale v praxi znamená zostať vo vákuu a v nádeji, že si to veľkí vybavia medzi sebou.

Na to odpovedám: Uveriť tomu nie je slovenský záujem!

Ale nie preto, že  by sa nám také čosi páčilo, alebo nepáčilo.  Slovenský záujem to nie je preto, že nič také nie je a nebude možné. Ak niekto takúto ilúziu oživuje, oslabuje Slovensko. V strednej Európe sa nikdy nedalo nikam schovať, nedá sa ani dnes.

Čo teda s tými zložitými otázkami a znepokojujúcimi trendmi? Ponúkam odpoveď v troch slovách, ktoré predstavujú tri princípy mojej zahraničnopolitickej doktríny. Sú to:

Susedstvo, spojenectvo a partnerstvá.

Susedské vzťahy sú alfou a omegou, ak chcete, korzetom stability v priestore kde žijeme. Je naším záujmom naše dobré vzťahy naďalej kultivovať.

V susedstve, v ktorom sa vyníma vzťah s Českom a osobitná úloha Poľska, vidím dve, pre Slovensko špecifické výzvy.

Jednou je relácia s Maďarskom.

Od roku 1993 sme spoločne prešli rôznymi obdobiami. Bolo aj napätie. Bolo aj obdobie ignorovania toho, čo by mohlo spôsobiť napätie, napríklad niektoré aspekty maďarskej štátnej politiky realizovanej na území Slovenska. Bolo aj nedávne krátke obdobie, v ktorom som tieto otázky ako minister ZV položil na stôl.

Urobil som tak preto, aby sa naše dvojstranné vzťahy vrátili k litere, duchu a do rámca bilaterálnej medzištátnej zmluvy. Bolo tu totiž  dlhé obdobie, v ktorom to zašlo tak ďaleko, že ticho a kľud si druhá strana vysvetlila tak, že všetko, čo robia, je v poriadku. Ja si ozaj nemyslím, že by sme slovenský záujem mali vymeniť za ticho a kľud za každú cenu.

Cieľom a záujmom by malo byť spolužitie v medziach medzinárodného práva. V takomto narovnávaní by sme mali pokračovať. A ísť ešte ďalej, pretože slovensko-maďarský vzťah je oveľa viac ako len formálnym vzťahom dvoch subjektov medzinárodného práva.

Chcem povedať, že okrem budovania ozajstných, fyzických mostov a hraničných priechodov, stále ešte z času na čas zarezonuje ozvena histórie.

Histórie spoločne prežitej, ale dodnes odlišne vnímanej.

Mám pocit, že je oprávnené hovoriť o istom manku, pretože za viac ako 30 rokov žiadna politická reprezentácia, ani na jednej strane rieky Dunaj, nepocítila potrebu aktívne komunikovať s verejnosťou v jednom aj druhom štáte tak, aby história neslúžila na vnútropolitickú mobilizáciu, ale aby sme ju prijali takú akou bola. So vzájomnou empatiou voči susedovi.

Pokusy boli aj tie vedené Rudom Chmelom aj historikmi oboch štátov, ale nerobíme dosť, na najvyššej politickej úrovni, aby sme sa o histórii a jej bolestivých dôsledkoch rozprávali spoločne. Nemáme odvahu ? Kalkulujeme možné následky alebo ani necítime potrebu ?

Namiesto toho sa zakopávame v zákopoch prežívania svojich vlastných krívd.

V slovensko-maďarskej relácii sme sa uspokojili s pragmatickou floskulou o dobrých vzťahoch.

Želám si, a považujem za prezidentskú agendu, aby sme o našej spoločnej histórii začali ozaj hovoriť a vydali sa tak na cestu, ktorá by mala v jednom momente vyústiť do gesta zmierenia sa s históriou, reflexie spoločnej cesty v spoločnom štáte, aj uznania krívd, ktoré sú jej súčasťou.

Prvým krokom je vážiť slová, ktoré majú v politickom a verejnom diskurze rovnakú váhu ako činy. Znamená to prestať nazerať na suseda ako na odtrhnuté územie. Tak dlho ako pretrvá táto percepcia u našich susedov, tak dlho budeme rukojemníkmi histórie.

Kto mi na to povie, že dnes nie je vhodná doba, tomu odpoviem: každý deň, mesiac, rok alebo desaťročie, kedy sa o to nepokúsime, tak vhodnú dobu ešte viac odďaľujeme. Na správne veci musí byť vždy vhodná doba.

Druhou výzvou v susedstve je fakt, že jeden náš sused sa ocitol v ohrození a bojuje o svoju holú existenciu.

Tak ako pri veľkých geopolitických zmenách, aj tu, pri agresii proti Ukrajine, pri všetkých pochybnostiach o tom, či môže náš sused dosiahnuť obnovenie suverenity proti vojenskej presile agresora, aj tu ide len a len o jednu vec: či dokážeme stáť na správnej strane histórie.

Predovšetkým odmietam názor, že pravda je uprostred. Nie je!

Je úplne zjavné, kto porušil medzinárodné právo, kto chce prekresliť hranice a predovšetkým to, kto zničil európsku bezpečnostnú architektúru.

Je úplne zjavné, že zastavenie vojenskej pomoci Ukrajine dnes neznamená mier, ale obnovenie ruského útoku na Kyjev a okupáciu Ukrajiny. A vojenská podpora Ukrajiny nie je podporou vojny, ale podporou Charty OSN a práva krajiny na sebaobranu.

Rešpektujem rozhodnutie riadne ustanovenej vlády, ale zároveň konštatujem, že zastavenie vojenskej štátnej pomoci  viac poškodilo Slovensko ako Ukrajinu. U nich zaznamenajú, a budú si pamätať, aké gesto urobil ich sused, teraz, keď je najťažšie. V Moskve zas dobre vedia, že na komerčné dodávky zbraní zo Slovenska dáva slovenská vláda naďalej vývoznú pečiatku. Dáva tým aj politický súhlas na vývoz zbraní zo Slovenska, ktorých konečným užívateľom je Ukrajina. To je dobre a zároveň je to veľmi jasný dôkaz toho, ako bývalá opozícia zneužila tému vojny a dnes zaviedla aj svojich voličov.

Nová vláda zrejme potešila významnú časť našich občanov, ale úžitok z toho nebudú mať občania vôbec žiadny. Lebo aj to treba dopovedať. Vlastnú krajinu len poškodzujete, keď si vás nevážia ani geopolitickí spojenci, ani geopolitickí oponenti. A keď to zatajujete pred vlastnými občanmi.

Keď počúvam niektoré názory o tom, čo je vraj slovenský záujem, kladiem si otázku o čo ide ich autorom: či o poškodenie Ukrajiny – a motívu nerozumiem, a v čom má byť slovenský záujem.

Lebo slovenským záujmom musí byť, aby Ukrajina ubránila svoju štátnosť, a aby sa náš sused stal bezpečným partnerom v Európskej únii. Pretože bezpečnosť Ukrajiny zvyšuje aj našu bezpečnosť. Pretože čím viac by Ukrajina prehrávala vojnu, tým bližšie bude vojna k našim hraniciam.

A tu si treba občerstviť pamäť. Len niekoľko týždňov pred plno-formátovým vojenským napadnutím Ukrajiny sformulovalo Rusko oficiálne požiadavky, ktoré by de facto mali obmedzovať suverenitu štátov strednej Európy vrátane Slovenska. V podstate žiadali pozastaviť členstvo Slovenska vo vojenských štruktúrach NATO. Prinajmenšom odvtedy nie je možné tvrdiť, že apetít Ruska by sa skončil v Kyjeve, a keď tento fakt bagatelizujeme alebo zamlčiavame pred vlastnými občanmi, oslabujeme tým Slovensko.

Chcem to povedať celkom jasne: Rusko je revizionistická mocnosť a je hrozbou pre našu bezpečnosť. Zamlčiavať to nie je slovenský záujem.

Donedávna sme aj u nás doma hľadali iné slová, ale agresiou voči Ukrajine nám Ruská federácia nedala možnosť, napriek opakovaným pokusom o spoluprácu zo strany EU či NATO, vnímať tento štát inak.

Jeden z prvých krokov, ktoré dnes treba urobiť, je revidovať Bezpečnostnú aj Obrannú stratégiu tak, aby zohľadňovala diametrálne odlišnú medzinárodnú situáciu.

Vyzývam k tomu vládu SR. A vyzývam ju k tomu, aby k tomu prizvala aj opozíciu aj odbornú verejnosť. Tu, keď ide o obranu a bezpečnosť, treba nadstranícku spoluprácu.

Potrebujeme vnímať realitu takú, aká je, a okolo tejto reality postaviť národný konsenzus – toto je najlepší slovenský záujem.

Do kontextu susedstva patrí regionálna spolupráca.

V tejto súvislosti chcem povedať, že som zástancom vyšehradskej spolupráce.

Zároveň ale nie je slovenský záujem, aby sa tento formát vyvíjal do podoby akéhosi obranného valu voči vraj dekadentnému Západu alebo alternatívy k inštitúciám EÚ. Alebo že náš spoločný hlas by mal znieť najsilnejšie len vtedy, keď ide o migráciu či „gender ideológiu“.

Vyšehradský formát vznikol začiatkom 90-tych rokov na idei primknutia sa strednej Európy k Západu a ekonomického dobiehania Západu. Každá iná “ideológia”, ktorú sa mu snaží niekto nasadiť, nesvedčí ani Vyšehradu, ani Slovensku.

Hlas V4 by mal oveľa hlasnejšie znieť pri obrane demokracie, právneho štátu, a rovnako robíme veľmi málo pre to, aby sme strednú Európu pred svetom prezentovali cez spoločné kultúrne dedičstvo. Popri pragmatickej spolupráci tam, kde je možná, nech je kultúra a umenie našim hlasným posolstvom z Vyšehradu do Európy.

Chcem tiež podčiarknuť toto: Zo všetkých krajín V4 – z rozličných historických, bezpečnostných aj ekonomických dôvodov – sú jednota a autorita Európskej únie pre Slovensko najdôležitejšie. Čím sú silnejšie, tým je aj Slovensko silnejšie. Mali by sme sa vystríhať toho, aby sme nechali za nás hovoriť kohokoľvek, kto má iné úmysly a iné priority. Lebo toto nie je slovenský záujem.

Áno vieme, že svet má 4 svetové strany, ale treba tiež vedieť kde je sever.

Pretože nie všade máme spojencov, a nie všade majú záujem, aby sa darilo tomu, čo je slovenský záujem slobody, demokracie, bezpečnosti a prosperity.

Spojenectvá sú preto druhá opora mojej zahraničnopolitickej doktríny.

Zohľadňujúc vlastné kapacity a vplyv vo svete, je budovanie pevných spojenectiev s partnermi, s ktorými zdieľame spoločné hodnoty, prioritný slovenský záujem.

Nechcem, aby slovenská zahraničná politika bola nezrozumiteľná a mätúca aj pre spojencov, aj pre partnerov, aj pre vlastných občanov.

Preto považujem za pokrytecké od viacerých našich domácich politických aktérov útočiť na spojencov, s ktorými máme záväzok spoločnej obrany alebo na tých, s ktorými sme spoločne v rodine EÚ.

Všetci vieme, že aj v nemeckej kneipe, francúzskom bare alebo americkom či britskom pube 4. cenovej skupiny by sa našli šikovní rečníci, ktorí by dokázali rozohriať domáce publikum a rozvrátiť tak medzinárodnú spoluprácu a dôveru. Snáď si nemyslíme, že heslo “Všetky krčmy 4. cenovej skupiny, spojte sa!” nám prinesie viac bezpečnosti a prosperity. Neprinesie nám nič, akurát u členov NATO a EÚ vyvolá pocit, že majú dočinenia s nejakou bizarnou politickou reprezentáciou, ktorá si do spojencov kedykoľvek rada kopne, ale inak im robí láskavosť, že nás môžu brániť a posielať ich peniaze na naše účty.

Nehovorím, samozrejme, o suverénnom rozhodovaní, ani o vlastnom názore. Tie si Slovensko pestovalo a uchovávalo a spravidla aj úspešne presadzovalo po celý čas nášho členstva v EÚ. Navzdory bájkam domácich vykladačov diania v Bruseli, ktorí sa v drvivej väčšine len vyhovárajú za vlastné domáce zlyhania.

Nie je slovenským záujmom, aby sme zúžili politickú pozíciu a agendu voči EÚ na zachovanie prílevu peňazí a nekonečné verklíkovanie, že jediný záujem Slovenska v EÚ je zachovanie práva veta. Prestaňme strašiť, pretože jeho zrušenie bez nášho súhlasu nie je možné.

Oveľa väčšou a reálnou hrozbou je však pokračujúca nemohúcnosť EÚ napríklad aj v oblasti zahraničnej politiky.

Máme právo veta, ale náš názor vo svete nikoho nezaujíma.

Problém však nie je len v hľadaní konsenzu v zahraničnej politike medzi členskými štátmi. Problémom je aj súčasné inštitucionálne nastavenie EÚ. Akokoľvek znie Kissingerov výrok o tom, aké je telefónne číslo EÚ pre partnerov vo svete, ako klišé, je to trefné  pomenovanie pretrvávajúceho stavu. Presne to vidíme pri každej akútnej kríze vo svete, kde my sami chceme, aby sme mali vplyv na dianie a partneri nás brali vážne. Prax je ale taká, že keď došlo k teroristickému útoku Hamasu na Izrael, tak sa naša reakcia zmenila na preteky medzi šéfmi Komisie, ER a vysokým predstaviteľom EÚ, kto bude prvý na mieste,  medzi tým si členovia Komisie rozprávali, čo im napadlo a rokovanie ministrov ZV EÚ na tú istú tému nie je nič viac ako posedenie glosátorov.

Pýtam sa teda, akú autoritu chceme ako Únia mať ?

A odpovedám:

V zahraničnej politike nie je pre Slovensko hlavný problém silný Brusel, ale Brusel globálne a geopoliticky bezvýznamný.

Ak potrebujeme zmeniť niečo, tak to je vyjasniť , kto velí EÚ v zahraničnej politike. Mala by to byť jedna hlava a hovorím to celkom jasne – tu treba zmeniť Zmluvy a  prekonať inštitucionálne, politické aj intelektuálne bariéry. Buď sme toho schopní, alebo si prestaňme nahovárať, že EÚ môže byť geopolitickým aktérom v zahraničnej politike.

Napriek meniacemu sa svetu, novým výzvam a nečakaným situáciám, ktoré sme si nedokázali donedávna predstaviť, stále žijeme v prosperujúcej a relatívne najbezpečnejšej časti sveta. Označujeme ho ako politický Západ. Len vďaka tomu a vďaka unikátnemu spojenectvu Európskej únie na kontinente, Británii za kanálom a Spojeným štátom americkým za oceánom, môžeme byť ekonomickí konkurenti a zároveň bezpečnostní spojenci.

Ale rovnako, ako náš problém v Európskej únii nie je geopoliticky  silný Brusel, ale Brusel geopoliticky  bezvýznamný, tak ani v našom transatlantickom spojenectve nie je problém príliš  silný Washington. Skôr je výzva to, že sa jeho  pozornosť upína inam, a že po výdatnej pomoci po páde Železnej opony registruje európske problémy, potreby, výzvy a politické nuansy menej vnímavo.

A v tejto relácii nie je nič tabu, skôr naopak, pokojne kritizujme Washington aj Berlín. Ale to sa nerobí vyhláseniami o prezidentke ako americkej agentke ani krčmovými rečami o tankoch nemeckého Wehrmachtu na Ukrajine.

Náš slovenský záujem, naša bezpečnosť, sloboda a prosperita stojí a padá s prosperitou a bezpečnosťou toho, čomu hovoríme politický Západ. Nie naopak. Pre Slovensko sú silná EÚ a fungujúce NATO životným záujmom, a ten by mal určovať aj to, kto sú naši spojenci nielen po formálnej, ale aj politickej stránke.

Prosperujúci a bezpečný politický Západ neubránime tým, že polovicu z hodnôt liberálnych demokracií poprieme, a zo zvyšku si vyberieme, čo sa nám hodí. Ani tým, že sa k nim raz za týždeň formálne pomodlíme. Takto to nefunguje.

Súčasná vláda hovorí o suverénnej a slovenskej politike, čo je úplne v poriadku. Ja hovorím o slovenskom záujme a o tom, že suverenita sa dnes okrem iného aj vlastným vplyvom vo svete.

Aktuálnou otázkou teda je, či sa  bude Slovensko orientovať na tých spojencov, ktorí síce nie vždy spolu súhlasia vo všetkom, ale zdieľajú spoločný pohľad na svet.

Alebo sa ideme pridávať do okrajového prúdu, ktorý síce hlučný, ale počúva ho málokto?

V druhom prípade, a tu si pomôžem názvom známeho Kunderovho románu Slávnosť bezvýznamnosti, sa slovenská zahraničná politika v súčasnom nastavení môže vybrať na cestu hrdej a suverénnej bezvýznamnosti.

A toto nie je slovenský záujem.

Poslednú časť môjho vystúpenia uvediem týmto verejným prísľubom:

Pri reprezentácii slovenského záujmu v zahraničí by som chcel byť aktívny, a v niektorých oblastiach aktívnejší ako boli predchádzajúce hlavy štátu.

Týka sa to aj tretej časti mojej zahraničnopolitickej doktríny – partnerstiev.

Otvorene hovorím, že treba hovoriť aj s partnermi, ktorí nie sú súčasťou nášho hodnotového sveta. Nemôžme sa ale obmedziť na to, že sa rozprávame len s tými, kde nachádzame súzvuk. Naopak, treba s nimi hovoriť, lebo potom s nimi hovoria naši konkurenti a vytláčajú nás aj z toho priestoru, kde by sme mali mať vplyv my, či už bilaterálne alebo spoločne s EÚ. Ak s nimi budeme hovoriť, neznamená to spreneveriť sa našim princípom. V tom by som chcel byť aktívny.

Ďalej chcem povedať, že tézy a všeobecné ciele, ktoré si nová vláda zapísala do programového vyhlásenia v kapitole zahraničná politika, poskytujú priestor na pragmatickú spoluprácu v prípade, ak by som dostal voličskú dôveru.

V takom prípade som pripravený ponúknuť viac v troch konkrétnych oblastiach.

Ekonomická diplomacia

Viem ako, a mám ambíciu angažovať sa pri otváraní dverí pre našich podnikateľov v zahraničí a pomôcť prilákať na Slovensko investície. Vláda má nástroje, ja ponúkam moju skúsenosť z medzinárodného prostredia. Som pripravený to robiť veľmi pružne a v plnej súčinnosti s ministrami a vládnymi agentúrami na stálej báze.

Kultúrna diplomacia

Viem z vlastnej skúsenosti, že naše umenie je to, čo nás robí vo svete zapamätateľnými. Zanecháva po nás stopu a pripomína, že sme pevnou súčasťou európskeho kultúrneho kontextu.

Spolupráca s novou diaspórou

Ponúkam úzku spoluprácu s našou novou diaspórou vo svete, ktorá sa hlási k Slovensku a hľadá na úrovni štátu pendanta. Som pripravený sa ním v spolupráci s vládou stať. Je to dlh, ktorý máme aj pri budovaní funkcií štátu, a ponúkam, aby sme jeho odstraňovanie zastrešili najvyššou ústavnou funkciou.

Považoval som za dôležité aj férové predstaviť moju predstavu o zahraničnej politike a slovenskom záujme, lebo na tomto poli hrá prezident významnú úlohu.

Zvážil som aj dobre mienené rady, že ak chcem uspieť, mám sa sústrediť výlučne na témy, ktoré zaujmú bežného občana, lebo veď  zahraničná politika väčšinu ľudí nezaujíma. Áno, viem, ale nemienim sa vzdať vlastnej predstavy o politike, pretože ak sa politika zmení len na happening, stráca svoj zmysel. Tomuto trendu sa nepoddám, a preto dnes na mojej ceste po Slovensku hovorím aj o zahraničnej politike a o slovenskom záujme v nej.

Veľa z toho, o čom som hovoril, sa musí opierať o domácu politiku aj výkon prezidenta doma. O tom, aj o dobudovaní štátu budem hovoriť podrobne o niekoľko dní v druhom mojom vystúpení. Budem rád, keď prídete.

Uchádzam sa o post prezidenta, ktorý má v našom ústavnom a politickom systéme v oblasti zahraničnej politiky významné postavenie.

Domnievam sa, že v blízkom čase môže byť dokonca významnejšie ako kedykoľvek doposiaľ. Viem zúročiť moje skúsenosti, ale predovšetkým som chcel mojím dnešným vystúpením zdieľať s vami a verejnosťou môj pohľad na svet a to, ako sa s ním vysporiadať. Ponúkam spoluprácu. Budem prezentovať, či už v kampani alebo v prípade úspechu aj v prezidentskom paláci postoje, o ktorých som presvedčený, že slúžia záujmom Slovenskej republiky a našich občanov.

Som presvedčený, že práve teraz je ten moment, kedy prezident Slovenskej republiky má úlohu ukázať aj presvedčiť, čo je slovenský záujem, a na ktorej strane histórie dnes Slovensko musí stáť.

28. novembra 2023, Bratislava